แท็ก - ERP

บทความ

รู้จักกับ ERP และนโยบายการเก็บเงินค่าเข้าเมืองของสิงคโปร์

การลดจำนวนรถยนต์ และมีรายได้มาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ถือว่าเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของสิงคโปร์

อ่านต่อ