คานทางวิ่งแบบ คานยื่นสมดุล หรือ balanced cantilever จะใช้ในช่วงที่มีระยะห่างของเสามากกว่าปกติ เห็นได้ทั่วไปเช่น BTS ที่แยกอโศก แยกพระโขนง แยกศาลาแดง ข้ามทางด่วนบริเวณอนุสาวรีย์ (ภาพถ่ายเมื่อพฤษภาคม 2559)

คานทางวิ่งแบบ คานยื่นสมดุล หรือ balanced cantilever จะใช้ในช่วงที่มีระยะห่างของเสามากกว่าปกติ เห็นได้ทั่วไปเช่น BTS ที่แยกอโศก แยกพระโขนง แยกศาลาแดง ข้ามทางด่วนบริเวณอนุสาวรีย์ (ภาพถ่ายเมื่อพฤษภาคม 2559)

คอมเมนต์