ภาพจำลองโดยทีมงาน

ทางวิ่งสายสีแดงตั้งแต่สถานีบางซื่อถึงสถานีดอนเมือง

ทางวิ่งสายสีแดงตั้งแต่สถานีบางซื่อถึงสถานีดอนเมือง ตามแบบในปัจจุบันจะเป็นทางยกระดับมีราง 1 เมตร 4 ทาง สำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายแดง รถไฟทางไกล และมีทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานเป็นราง 1.435 เมตร อีก 4 ทางขนานกันไป

ปัจจุบันกำลังก่อสร้างในส่วนของสายสีแดง (เสาคู่ซ้ายในภาพ) ส่วนรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง อยู่ระหว่างหาข้อสรุปของรถไฟความเร็วสูงเรื่องใช้ทางร่วมของจีนและญี่ปุ่น

คอมเมนต์