ภาพจำลองโดยทีมงาน

สถานีพญาไท จุดเชื่อมต่อที่สำคัญในอนาคต

สถานีพญาไทในปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (ARL) แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ยังมีสถานีพญาไทของรถไฟฟ้าชานเมืองสายแดง อยู่ฝั่งตะวันตกของสถานี BTS พญาไท (สถานี ARL อยู่ฝั่งตะวันออก) มีทางเดินเชื่อมพื้นที่ขายตั๋วของ BTS

ทั้งสามสถานีสามารถเดินเปลี่ยนสายกันได้โดยผ่านสถานี BTS

สายสีแดงบริเวณนี้ลักษณะทางวิ่งจะอยู่ใต้ดิน แต่ไม่ใช่อุโมงค์ เป็นใต้ดินในลักษณะที่เรียกว่าคลองแห้ง ขุดลึกลงไปแค่ให้รถไฟสามารถวิ่งลอดถนนได้ ตัวสถานีพญาไทจะมีชั้นขายตั๋วอยู่ระดับพื้นดิน และชั้นชานชาลาอยู่ใต้ดินครับ

เมื่อรวมทั้งสามโครงการจุดตัดพญาไทนี้จะมีทางวิ่งรถไฟถึง 4 ชั้น คือชั้นใต้ดินของสายสีแดง ชั้นระดับพื้นดินเป็นทางรถไฟเดิม ชั้นทางวิ่ง BTS และชั้นทางวิ่งของ ARL

——————————————–

ภาพจำลองสถานีพญาไท โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน, โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ, โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
ภาพจำลองนี้อ้างอิงจากวิดีโอตัวอย่างโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางชื่อ-มักกะสัน ตำแหน่ง ขนาด รวมถึงแบบสถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศน์โดยรอบทำขึ้นเพื่อความสวยงามเท่านั้น

คอมเมนต์