บทความ

กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร

กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร ช่วงที่ 1/4 (18 มี.ค 59)

https://youtu.be/Z2IrR1KUtJA

กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร ช่วงที่ 2/4 (18 มี.ค 59)

https://youtu.be/ofRuvldJZHk

กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร ช่วงที่ 3/4 (18 มี.ค 59)

https://youtu.be/i-OXgc16Bvc

กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร ช่วงที่ 4/4 (18 มี.ค 59)

https://youtu.be/XG5nhGFhPbM

คอมเมนต์