ภาพจากเจ้าของโครงการ

โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดขอนแก่น

ภาพตัวอย่างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดขอนแก่นครับ

ภาพจากเพจ Khon Kaen Let’s Go Together

คอมเมนต์