บทความ

อาคารสถานีกลางบางซื่อ “ใหญ่” แค่ไหน?

ถ้าลองเทียบกับอาคารขนาดใหญ่อย่างอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายนอกจะดูใหญ่โต แต่ถ้าสังเกตดีๆ ตัวอาคารจริงๆ จะเล็กกว่าโครงหลังคาที่เห็นๆ กัน

อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ กว้าง 111 เมตร ยาว 444 เมตร สูง 42.85 เมตร มีพื้นที่ 7 ชั้น รวมพื้นที่ 563,000 ตารางเมตร

อาคารสถานีกลางบางซื่อ กว้าง 244 เมตร ยาว 596.6 เมตร สูงประมาณ 43 เมตร มี 4 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ตัวเลขพื้นที่ในสถานียังไม่มั่นใจครับ แต่คาดว่ามากกว่า 250,000 ตารางเมตร

ทำให้สถานีนี้เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยความยาวของตัวอาคารสถานีกลางบางซื่อก็ประมาณตึกใบหยก 2 ตึกมาวางนอนต่อกันครับ

ภาพเปรียบเทียบ อาคารสถานีกลางบางซื่อกับสถานีท่าพระ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ภาพเปรียบเทียบ อาคารสถานีกลางบางซื่อกับสถานีดอนเมืองของรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน

**ในภาพชุดนี้ผมยังทำสถานีบางซื่อไม่เสร็จ ยังไม่มีโถงอาคารด้านหน้าครับ

คอมเมนต์