หมวดหมู่ - ภาพจากเจ้าของโครงการ

ศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่

ภาพจำลองศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่ครับ ภาพจากทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตครับ